Erasmus + ja NordPlus

2018-2019 koostööprojekt "ICT in education LEGI" (1.08.2018-1.08.2019)

Projekti partnerid: Gröönimaa, Läti, Island ja Eesti. Juhtiv partner on Eesti. 
Projekti rahastus on saadud NordPlus Junior.
Projekti eesmärgiks on õppida põhjamaade kogemusest tehnoloogia kasutamisel ja manageerimisel. 

Kontaktseminarid:

 • 2018 september - Eesti
 • 2019 jaanuar - Island
 • 2019 aprill - Läti
 • 2019 august - Gröönimaa

Veebileht - https://sites.google.com/view/nordplus2018-2019/avaleht

2017-2019 Koostööprojekt Läti ja Itaaliaga. Juhtiv partner on Läti. "Expanding Content and Language Integrated Learning by Using Technologies" (1.09.2017-31.08.2019)

Projekti eesmärgiks on aidata õpilastel erinevates ainetundides ja teemadel inglise keelt õppida ja kasutada nagu see oleks nprmaalne igapäevane keel.
Toetus on saadud SA Archimedese Erasmus+ K2 projektidest. 

https://sites.google.com/view/clil

Projekti kohtumised:

 

 • 2018 märts: Ave Saar, Johenna Bome, Kristjan Kruus ja õpilased
 • 2018 november: Eestit külastavad Itaalia ja Läti meeskonnad ja õpilased
 • 2019 kevad: külastatakse Itaalia kooli koos õpilastega

2018-2019 projekt õpetajate koolituses 2017-2018 Pädevuste arendamine muutunud õpikäsitluse elluviimiseks Pelgulinna Gümnaasiumis. 

Projekti koostööpartner on Euneos. 
Koolituste eesmärgiks on toetada PG-MÕK alaseid tegevusi - aidata muutuda rahvusvahelisemaks ja digipädevamaks, kui ka jagada Eesti head praktikat maailmale. 
Toetus on saadud SA Archimedese Erasmus+ õpilähetuse programmist K1 projektist. 

Kontaktseminarid: 2017-18

 • eAssessment: Assessment of/for learning with digital tools - Birgy Lorenz
 • How to make your school more international - Birgy Lorenz
 • Integrated curriculum – Teaching global skills - Annika Tonts
 • Digital Turn - How to Make Your School More Digital? - Tiina Tiit

Pelgulinna Gümnaasiumi selleaastased Erasmus+ koolitused: "Pädevuste arendamine muutunud õpikäsituse elluviimiseks".
https://koolielu.ee/info/readnews/556085/rahvusvahelistumise-koolituselt-euroopast

The project aimed at expanding the competence of Pelgulinna Gymnasium in changing learning and teaching. In the course of the project, it was sought to address four areas: digital divide/turn, playful learning, international cooperation, and integrated learning. There was a change in which e-testing was exchanged for playful learning. With the help of partner Euneos (partner at providing the training), the school has completed a new development plan and written an internationalization plan. We have been honored for our activities in integrating learning, as well as receiving additional funding for the digital turn (divide). The Erasmus Plus project has helped to implement our vision and there are now a number of supportive activities in the school to ensure sustainability for the future - this year we will be working on 360 degrees feedback, integration of subjects, inclusion and student engagement; in the coming years we will implement the digital divide projects of virtual reality and citizen science centers. We will continue to participate in Euneos projects as a partner in training, welcoming guests from the world and presenting our progress as well as recommending possibilities of Erasmus Plus.

Projekt seadis eesmärgiks Pelgulinna Gümnaasiumi pädevuse laiendmise muutunud õppimises ja õpetamises. Projekti käigus sooviti tegeleda nelja valdkonnaga: digipööre, mänguline õppimine, rahvusvahelisus ja lõimitud õpe. Projekti käigus toimus muutus, milles mänguline õpe vahetus e-testimisega. Koostöös partneri Euneos abiga on koolil valminud kooli uus arengukava ja ellu on kutsutud rahvusvahelistumise plaan. Oleme oma tegevuse eest saanud tunnustust nii lõimingualastes tegevustes, kui saanud lisarahastust digipöörde alastele soovidele. Erasmus Pluss projekt realiseerus meie vaatest hästi ja koolis toimuvad mitmed toetavad tegevused, et tagada tehtu jätkusuutlikkus - käesoleval aastal tegeleme 360 kraadi tagasiside, lõimingu ja kaasamisega, õpilaste motivatsiooni tõstmisega, edasistel aastatel viime ellu saadud virtuaalreaalsuse ja kodanikuteaduse kompetentsikeskuste digiprojekte. Osaleme Euneos projektides koolituste partnerina ka edaspidi, võttes vastu külalisi maailmast ja saavutatud edasi tutvustades ning Eramsus Plus võimalusi soovitades. 

 

2015-2017

Pelgulinna Gümnaasium osaleb Erasmus + koolitusprojektis European Digital School: efficient integration of ICT in schools.

Projekti koostööpartner on Hispaanias asuv Inercia Digital.

Eesmärgiks on arendada e-õppe võimalusi koostöös teiste koolitujatega üle Euroopa. Teemad: e-õppe platvormide kasutamine, e-õpet kasutavate õpetajate harimine ja nendevaheline koostöö, õpilaskeskus õpetamisel, e-õppe abi tulevikus töötamisel. Samamoodi pööratakse tähelepanu IT juhtimise strateegiale koolis ja suhtumises IT võimalustes (positiivsemaks muutmine). IKT alaste oskuste kvaliteedi tõstmine ja digipöörde toetus. See peaks väljenduma muutustes nii õppekavas, strateegiates kui ka koolis läbiviidavates uuringutes. 

Kontaktseminarid:

 • 2015 sügis Teaching Strategies for E-learning - osales Petri Asperk
 • 2016 kevad Personal Learning Environments (PLE) Birgy Lorenz
 • 2016 sügis Participation of Schools in the European programmes and networking” Erik Kuldkepp
 • 2017 kevad E-learning platforms Nele Tõnisson

 Projekti toetavad:

SA Archimedes, Key action 1

http://adm.archimedes.ee/erasmusplus/

Euroopa Komisjon http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/