Erasmus +

2017-2019

Koostööprojekt 2017-2018 Pädevuste arendamine muutunud õpikäsitluse elluviimiseks Pelgulinna Gümnaasiumis. Projekti koostööpartner on Euneos. 

Kontaktseminarid 2018 aastal (4 tükki) - Integrated curriculum; How to make your school more international; Game-Based Learning; Digital turn

Koostööprojekt 1.09.2017-31.08.2019 Läti ja Itaaliaga Expanding Content and Language Integrated Learning by Using Technologies

2015-2017

Pelgulinna Gümnaasium osaleb Erasmus + koolitusprojektis European Digital School: efficient integration of ICT in schools.

Projekti koostööpartner on Hispaanias asuv Inercia Digital.

Eesmärgiks on arendada e-õppe võimalusi koostöös teiste koolitujatega üle Euroopa. 

Teemad: e-õppe platvormide kasutamine, e-õpet kasutavate õpetajate harimine ja nendevaheline koostöö, õpilaskeskus õpetamisel, e-õppe abi tulevikus töötamisel.

Samamoodi pööratakse tähelepanu IT juhtimise strateegiale koolis ja suhtumises IT võimalustes (positiivsemaks muutmine). IKT alaste oskuste kvaliteedi tõstmine ja digipöörde toetus. See peaks väljenduma muutustes nii õppekavas, strateegiates kui ka koolis läbiviidavates uuringutes. 

Kontaktseminarid:

  • 2015 sügis Teaching Strategies for E-learning - osales Petri Asperk
  • 2016 kevad Personal Learning Environments (PLE) Birgy Lorenz
  • 2016 sügis Participation of Schools in the European programmes and networking” Erik Kuldkepp
  • 2017 kevad E-learning platforms Nele Tõnisson

 Projekti toetavad:

SA Archimedes, Key action 1

http://adm.archimedes.ee/erasmusplus/

Euroopa Komisjon http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/