Erasmus + ja NordPlus

2018-2019 koostööprojekt "ICT in education LEGI" (1.08.2018-1.08.2019)

Projekti partnerid: Gröönimaa, Läti, Island ja Eesti. Juhtiv partner on Eesti. 
Projekti rahastus on saadud NordPlus Junior.
Projekti eesmärgiks on õppida põhjamaade kogemusest tehnoloogia kasutamisel ja manageerimisel. 

2018-2019 projekt õpetajate koolituses 2017-2018 Pädevuste arendamine muutunud õpikäsitluse elluviimiseks Pelgulinna Gümnaasiumis. 

Projekti koostööpartner on Euneos. 
Koolituste eesmärgiks on toetada PG-MÕK alaseid tegevusi - aidata muutuda rahvusvahelisemaks ja digipädevamaks, kui ka jagada Eesti head praktikat maailmale. 
Toetus on saadud SA Archimedese Erasmus+ õpilähetuse programmist K1 projektist. 

Kontaktseminarid: 2018

 • eAssessment: Assessment of/for learning with digital tools - Birgy Lorenz
 • How to make your school more international - Birgy Lorenz
 • Integrated curriculum – Teaching global skills - Annika Tonts
 • Digital Turn - How to Make Your School More Digital? - Tiina Tiit

Pelgulinna Gümnaasiumi selleaastased Erasmus+ koolitused: "Pädevuste arendamine muutunud õpikäsituse elluviimiseks".
https://koolielu.ee/info/readnews/556085/rahvusvahelistumise-koolituselt-euroopast

2017-2019 Koostööprojekt Läti ja Itaaliaga. Juhtiv partner on Läti. "Expanding Content and Language Integrated Learning by Using Technologies" (1.09.2017-31.08.2019)

Projekti eesmärgiks on aidata õpilastel erinevates ainetundides ja teemadel inglise keelt õppida ja kasutada nagu see oleks nprmaalne igapäevane keel.
Toetus on saadud SA Archimedese Erasmus+ K2 projektidest. 

https://sites.google.com/view/clil

Projekti kohtumised:

 • 2018 märts: Ave Saar, Johenna Bome, Kristjan Kruus ja õpilased
 • 2018 november: Eestit külastavad Itaalia ja Läti meeskonnad ja õpilased
 • 2019 kevad: külastatakse Itaalia kooli koos õpilastega

2015-2017

Pelgulinna Gümnaasium osaleb Erasmus + koolitusprojektis European Digital School: efficient integration of ICT in schools.

Projekti koostööpartner on Hispaanias asuv Inercia Digital.

Eesmärgiks on arendada e-õppe võimalusi koostöös teiste koolitujatega üle Euroopa. Teemad: e-õppe platvormide kasutamine, e-õpet kasutavate õpetajate harimine ja nendevaheline koostöö, õpilaskeskus õpetamisel, e-õppe abi tulevikus töötamisel. Samamoodi pööratakse tähelepanu IT juhtimise strateegiale koolis ja suhtumises IT võimalustes (positiivsemaks muutmine). IKT alaste oskuste kvaliteedi tõstmine ja digipöörde toetus. See peaks väljenduma muutustes nii õppekavas, strateegiates kui ka koolis läbiviidavates uuringutes. 

Kontaktseminarid:

 • 2015 sügis Teaching Strategies for E-learning - osales Petri Asperk
 • 2016 kevad Personal Learning Environments (PLE) Birgy Lorenz
 • 2016 sügis Participation of Schools in the European programmes and networking” Erik Kuldkepp
 • 2017 kevad E-learning platforms Nele Tõnisson

 Projekti toetavad:

SA Archimedes, Key action 1

http://adm.archimedes.ee/erasmusplus/

Euroopa Komisjon http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/